Innkomne saker til behandling

Vedlegg 3

Innkomne saker og vedtektsendringsforslag. Styrets kommentarer. 


For detaljerte beskrivelser av endringsforslagene henvises det til vedlegg 4-5-6-7 og 11 som er sendt ut på epost.

Last ned