Om oss

Ryggsekken er en medlemsklubb for single voksne, med base i Oslo-området. Klubben ble stiftet i 1975. Snart er vi 300 medlemmer; kvinner og menn. Vi er en gjeng med ulike interesser og forskjellig yrkesbakgrunn. Det vi har felles er gleden ved å være aktive!  Medlemmene selv bestemmer programmet, så turene våre kan være krevende, så vel som mindre krevende. Vi har dagsturer og lengre turer - innenlands og noen ganger utenlands: til fots, på sykkel, på ski, eller med padleåre - og kulturarrangementer som kino, teater, konserter - gjerne med et kafé/pub-besøk etterpå. Større fester og sosiale sammenkomster arrangeres for eksempel på 17. mai, St. Hans og i forbindelse med julen.

Slik er vi organisert

  • Årsmøtet er Ryggsekkens høyeste organ.  Her velges - i tillegg til ordinære styrefunksjoner - tre grupper: Turgruppa, Kulturgruppa og Selskapsgruppa. Hver av gruppene har tre medlemmer, og gruppelederne sitter i styret. Gruppene har ansvaret for å lage program for hvert sitt område for de neste to månedene. Dette gjennomgås av styret og sendes medlemmene. Programmet legges også ut på klubbens hjemmeside.
  • Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til to-månedersprogrammet, hvor de selv kan være kontaktperson.
  • Klubben er basert på frivillig arbeid fra medlemmene og alt er til  selvkost; verken Ryggsekkens styre eller turledere har økonomisk gevinst av arbeidet. Noen ganger kreves et depositium, for eksempel for hytteleie.
  • All deltagelse i aktiviteter skjer på eget ansvar.
  • Medlemskontingent for 2022 er kr 300.
Bli medlem