Din tur- og aktivitetsklubb siden 1975

Lurer du på hvem vi er og hva vi gjør?

Kontakt oss

Vi er en gjeng voksne, turglade og kulturglade mennesker. 

Vi er en stor gjeng single, voksne, turglade personer. Aldersmessig er de fleste medlemmene godt voksne. Vi har tre aktive grupper: turgruppa, kulturgruppa og selskapsgruppa. I tillegg har vi en rekrutteringsgruppe som har som oppgave å følge opp nye medlemmer i klubben. Gruppene står sammen om å lage et innholdsrikt program hver annen måned. Programmet sendes ut til alle medlemmene på e-post. I tillegg kommer “på sparket”-aktiviteter, som sendes ut på e-post. Programmet gir mulighet for mange varierte og spennende utflukter og turer, i tillegg til aktuelle kulturopplevelser og selskapsarrangementer. Turene er dugnadsbaserte og til selvkost. For noen av turene vi drar på kreves det at det betales et depositum. Dette gjelder turer hvor vi må betale en delsum for å reservere plasser.

På turene våre er vi alle ansvarlige for oss selv. Det vil si at klubben ikke har forsikringsansvar for deg. Vi reiser på individuell basis.


Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og er for 2021 fastsatt til kr 150 pr. år. Vi driftes av et styre på syv personer (redaktør, kasserer. sekretær) og ledere av de fire omtalte aktivitetsgruppene. Det er også valgt en varerepresentant som kan tre inn ved behov.

Bli medlem