Litt mer om oss

Årsmøtet er Ryggsekkens høyeste organ. I tillegg til ordinære styrefunksjoner velges tre grupper: Turgruppa, Kulturgruppa og Selskapsgruppa. Hver gruppe har tre medlemmer og ansvar for å lage program for hvert sitt område. Et samlet og innholdsrikt 2-månedersprogram utgis annenhver måned. I tillegg har vi en intern facebook-side der medlemmene tar initiativ til mer spontane aktiviteter.

 

I Ryggsekken har verken styret eller turlederne økonomisk gevinst av arbeidet. Alle aktiviteter er til selvkost, men noen ganger kreves et depositum.  All deltakelse skjer på eget ansvar.

 

Medlemskontingenten for 2022 er kr 300.

Bli medlem