Innkalling til årsmøte 2020

torsdag 5. mars klokken 18.00 - 21.00 i Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99

Vedlegg 1. Saksliste


1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av ordstyrer/dirigent, referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning (vedlegg 2)

4. Gruppenes årsberetninger

5. Regnskap (vedlegg 9)

6. Revisorberetning (vedlegg 10)

7. Budsjett (vedlegg 9)

8. Kontingent 2020, det foreslås ingen endring

9. Innkomne forslag, (vedlegg 3, 4, 5, 6, 7)

10. Valgkomitéens innstilling for 2020 (vedlegg 8)

Det blir servert kaffe og kaker