Våre aktivitetsgrupper

Turgruppa, kulturgruppa og selskapsgruppa

Kontakt oss

Turgruppa i Ryggsekken består av tre medlemmer som er valgt under årsmøtet. I tillegg til disse har turgruppa mange som ønsker å hjelpe til. Dette er medlemmer som på eget initiativ kommer med forslag til turer, og som ønsker å lede disse. Turgruppa har planleggingsmøter seks ganger i året og arrangerer kveldsturer, dagsturer, helgeturer og turer over flere dager. Dette kan for eksempel være vandreturer, skiturer og sykkelturer. Gjennom våre aktiviteter vil vi skape turglede og legge til rette for god kontakt mellom medlemmene.

Kulturgruppa i Ryggsekken består av tre medlemmer som er valgt under årsmøtet. Kulturgruppa setter sammen et variert kulturprogram med en blanding av foredrag, utstillinger, teater og musikkopplevelser. Vi møtes også på restauranter eller på kino. Utover disse tre gruppemedlemmene kan også andre ta initiativ til ulike aktiviteter.

For arrangementer som har inngangsbillett, vil prisen som regel være oppgitt i programmet.

Kulturaktivitetene i Ryggsekken er gode anledninger til å møte likesinnede. Vårt ønske er at disse arrangementene i kombinasjon med turprogrammet gir et bredt tilbud til medlemmene.

Selskapsgruppa består av medlemmer som er valgt under årsmøtet. Selskapsgruppa har ansvar for de fleste sosiale arrangementer i løpet av året. På arrangementene legger vi opp til god mat, hyggelig samvær og gjerne dans utpå kvelden.Vi ønsker at så mange som mulig vil delta.