Valgkomiteens innstilling 2016

Ryggsekken,kandidater til årsmøtet 12.mars 2016

Styret: 8 medlemmer (sekretariat + 4 ledere fra aktivitetsgruppene)
Sekretariatet:
Kasserer: Hilde Kjuus (gj.valg)
Redaktør: Karin Eckhoff (gj.valg)
Sekretær: Trond Nystedt (gj.valg for ett år)
Vararepresentant: Finn Gjersum (gj.valg)
Turgruppa: Tor Arne Bernhardsen (ny), Jorun Ramm (ny) og Bernt Iversen (ny)
Selskapsgruppa: John Giil (gj.valg), Mangler to kandidater
Kulturgruppa: Merethe Holskjær (gj.valg), Nina Gjerde (gj.valg) og Solveig Sundsbø (gj.valg)
Rekruttering: Tor Arne Bernhardsen (gj.valg), Karsten Greger (ny), Mangler en kandidat
Andre tillitsverv
Revisor: Else Oppi (gj.valg)
Valgkomitè: Jochen Kupke (gj.valg), Sissel Myhra (gj.valg)

Trond Nystedt er foreslått som sekretær under forutsetning av at Ryggsekken ikke lenger skal ha prøvemedlemmer.
Ad Selskapsgruppa. Siste året har det blitt stor aktivitet innen litteraturgrupper og språkgrupper i fransk, tysk og spansk. Valgkomiteen vil uttale at ­­­­­­­ medlemmenes interessefelt er blitt noe endret. Det kan tyde på at det er mindre interesse for de tradisjonelle festene. Det har ikke vært mulig å finne nye medlemmer i denne gruppa. Vi vil henstille til styret å vurdere oppgavene som tradisjonelt har hørt inn under selskapsgruppa,er det behov for en endring?

Jochen Kupke, Toril Larsen og Sissel Myhra