Skisamling på Nordseter

16.-20.jan hadde vi det tradisjonelle Nordsetertreffet. God oppslutning. Foto: Cheryl,Trond N,Sissel.

Godt landskap.
Godt vær.
God temperatur.
God vind.
Godt føre.
Gode spor.
Gode ski
(i hvert fall noen).
God mat.
Godt drikke.
Gode senger.
Hvis noen lurer på de tekniske data ,så dreide det seg stort sett om tallet 10.


Hva er glemt, viktig: Gode turvenner og gode medlemmer som tar initiativ til å arrangere.


Dette er i sum årets Nordsetertur. Nytt av året var at turen strakte seg over fem dager, medlemmene kunne velge det som passet. Liss og Trond N hadde forberedt og planlagt godt.
Oppgavene var delegert: Fire grupper hadde ansvar for å kjøpe inn og lage middag. Fikk tips om meny, men frihet til å endre. Likeledes fikk noen ansvar for frokost. Knut tok seg av regnskapet. Fungerte svært bra.


Turmålene var tradisjonelle: Hornsjø, Pellestova, krysset ved Reina ,Lunkefjell og Sjusjøens mange spor og sidespor. Noen steder vel preparert, andre steder fikk vi prøve oss som løypeleggere.
På kvelden samlet vi oss i peisestua, løste Quiz-oppgaver. Hans og Trond N er flinke til å lage disse oppgavene, hyggelige innslag i en kveldstime.


Trond N var i fem dager klubbens stedlige representant og turleder, tok ordet ved behov: Turmål, møtetider, presentasjoner, assistanse på parkeringsplassen. Stor takk til Trond N for vel gjennomført jobb. S.