Innkalling til årsmøte i Ryggsekken tur- og aktivitetsklubb.

Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99

Lørdag 2. mars 2019 kl 18.00

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokollen
3. Styrets og gruppenes beretninger.
4. Innkomne forslag. Se eget skriv.
5. Regnskap for 2018
6. Kontingent 2019. Det foreslås ingen endringer.
7. Budsjett for 2019
8. Valg
Det blir servert kaffe og kake.


Etter årsmøtet er alle velkomne til rekefest m/dans. Se egen invitasjon.
Håper vi ses på årsmøtet og på festen etterpå.
Det er ingen påmelding til årsmøtet. Til festen etterpå melder du deg på til til Turid Øidne Johansen senest 22. februar, epost: turjo@live.no /mobil 92473373 og betaling kr 150 til hennes konto: 0540.80.03174

Velkommen!

Hilsen Styret i Ryggsekken tur- og aktivitetsklubb.