Aktiviteter i sommer

Det blir mange turer i sommer

Husk at på grunn av koronaepidemien er det nødvendig med påmelding til turene for å ha god oversikt hvem som er med på tur.

Meld derfor fra til turleder på forhånd om du vil bli med.