Årsmøteinnkalling 2016

Lørdag 12.mars

Innkalling til årsmøte i Ryggsekken tur- og aktivitetsklubb.

Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/100.
Lørdag 12.mars 2016 kl 17.00.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokollen
3. Styrets og gruppenes beretninger.
4. Innkomne forslag. Forslag fra styret: Prøvemedlemsskap avvikles. Man betaler når man sender inn søknad om medlemsskap. Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
5. Regnskap for 2015
6. Kontingent 2016. Det foreslås ingen endringer.
7. Budsjett for 2016
8. Valg.
Det blir servert kaffe og kake.


Etter årsmøtet er alle velkomne til rekefest m/dans. Vi regner med at årsmøtet er slutt ca. kl. 19.30 - 20.00, da rydder vi salen og finner frem danseskoene. Vi serverer reker med tilbehør, ta med drikke selv. NB! Påmelding til festen til Mette Hauge via e-post: mette.hauge@gmail.com innen 5. mars. Innbetaling av kr. 150 til Mette's konto 9722.52.83455 innen samme dato. Husk å merke innbetalingen med ditt navn. NB: Det er ikke påmelding til årsmøtet, og det er gratis. Det er festen etterpå som koster kr 150 og som behøver påmelding pga matinnkjøp.
Håper vi ses på årsmøtet og på festen etterpå.
Velkommen!

Styret i Ryggsekken tur- og aktivitetsklubb.