Litteratursekkene

Litteratursekkene

Litteratur interesserer mange. Kanskje også deg?

Vi møtes hjemme hos hverandre og diskuterer en aktuell bok. Valg av bøker går på omgang i lesesirkelen og bestemmes for neste samling. Den litterære smaken hos medlemmene er gjerne forskjellig slik at det blir et variert bokprogram i løpet av et år.

Lesesirkelen kan være en døråpner til nye litterære verdener, til forfattere og bøker vi ellers ikke ville ha lest, men som kan vise seg å bli spennende bekjentskaper.

Ryggsekken har nå 3 litteraturgrupper, litteraturgruppe Oslo øst, litteraturgruppe Oslo vest og litteraturgruppe Sentrum.

Litteraturgruppe Øst:

- En lesegruppe i Oslo øst som treffes ca 1 gang pr måned. Møtene skjer på rundgang hjemme hos hverandre hvor vi diskuterer forrige boken vi leste til meget enkel servering. Vi har plass til flere, og det hadde vært hyggelig med nye ansikter. Dette er også en fin måte å få lest bøker man ellers ikke ville lest.

Du kan sende en mail til meg som er kontaktperson hvis du er interessert: Trude Paulsen, e-post: turfrik@hotmail.com

 

 

Litteraturgruppe Vest:

- En lesegruppe i Oslo vest/Bærum med et lignende opplegg som for Oslo øst. Det er for tiden ingen plasser i gruppen, men personer kommer og går, så du kan jo sette seg på venteliste hvis du er interessert.

 

Gruppene er ofte begrenset til 6-8 personer. Hvis du er interessert i å delta i en av gruppene, formidler vi kontakt hvis du henvender deg til ryggsekken1@gmail.com

 

Litteraturgruppe Sentrum:

Kontaktperson: Semir, e-post: Sem1926@hotmail.com