Tur og julegrøt

Tur og julegrøt

Torsdag 13. desember

 

Møt opp foran Majorstuhuset. Vi går en tur i Frognerparken, fortsetter forbi Skøyen kirke og ender hos Nina ca. kl. 19.00. Her blir det blant annet gløgg, julegrøt og sang og gitarspill ved Anne & co. kostnad kr 30 per person. Av plasshensyn er maks antall 25. Påmelding til Nina innen 10. desember. Turansvarlig: Liss