Litt om Turgruppen

Turgruppen i Ryggsekken består av tre medlemmer som er valgt av årsmøtet. I tillegg til disse tre har turgruppen mange hjelpere. Dette er medlemmer som på eget initiativ kommer med forslag til turer som de ønsker å lede. Turgruppen har planleggingsmøte seks ganger i året og arrangerer kveldsturer, dagsturer, helgeturer og turer over flere dager. Dette er vandreturer, skiturer og sykkelturer.

Turgruppens program er nært knyttet til klubbens formål. Her heter det at Ryggsekken er en klubb for aktive friluftsmennesker og bygger på initiativ fra det enkelte medlem. Videre heter det i formålsparagrafen at virksomheten skal være aktiviserende og kontaktskapende. Gjennom våre aktiviteter vil vi skape turglede og legge til rette for god kontakt mellom medlemmene.