Litt om Selskapsgruppen

Selskapsgruppen består av medlemmer som er valgt av årsmøtet. Selskapsgruppen har hånd om flere sosiale arrangement utover året. På arrangementene legger vi opp til god mat, hyggelig samvær og gjerne dans utpå kvelden.