Litt om Kulturgruppen

Kulturgruppen i Ryggsekken består av tre medlemmer som er valgt av årsmøtet. Kulturgruppen bestreber seg på å sette sammen et variert kulturprogram med en blanding av foredrag, utstillinger, teater og musikkopplevelser. Vi møtes på restaurant, eller vi går på kino. Utover de tre gruppemedlemmene kan også andre medlemmer ta initiativ til teater- og konsertbesøk mv.

Programpostene velges ut med tanke på lave kostnader for den enkelte. For de arrange­mentene som har en inngangsbillett, vil prisen være oppgitt i programmet.

Kulturaktivitetene i Ryggsekken er gode anledninger til å møte likesinnete. Vårt ønske er at disse arrangementene i kombinasjon med turprogrammet gir et bredt tilbud til medlemmene og gir mulighet for kontakt og glede.