Skitur fra Sollihøgda til Sørsetra og Kleivstua (Krokskogen)

Skitur fra Sollihøgda til Sørsetra og Kleivstua (Krokskogen)

Søndag 24. februar

 

 

Vi møtes ved bussholdeplassen på Sollihøgda kl. 1030 (når bussen ankommer). Buss nr. 200 går fra Bussterminalen i Oslo kl. 0940 og fra Sandvika terminal kl. 10.06. Vi går til Sørsetra og videre til Kleivstua. Tilbake går vi via Finneflakseter og igjen Sørsetra. Rast innendørs på Sørsetra (markastue), evt. Kleivstua hvis det er åpent der. Turens lengde er ca. 26 km. Stort sett småkupert/ganske lett terreng, men en del oppover etter Kleivstua. Ved vanskelige forhold kan turen forkortes. Kontakt/påmelding til turleder Bernt